VincentHunink
HOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT
PUBLICATIELIJST

 

Alle door Vincent Hunink gepubliceerde artikelen en boeken,
gerangschikt per jaar (laatste jaar eerst). 

Met een aparte lijst van recensies.

Wetenschappelijke en andere publicaties staan door elkaar vermeld.

Voor zover relevant zijn de hier vermelde publicaties tevens opgenomen onder Edities of Vertalingen. De hieronder gegeven lijst is een volledig overzicht van alle schriftelijke publicaties.

Klik hier voor de meest recente recensies.


U kunt ook alleen de Engelstalige publicaties bekijken.


  

ARTIKELEN EN BOEKEN

 

Ga naar  2016, 20142012, 2008, 2004, 2000, 1996, 1992

2017

Boeken/books

Nieuw/new


Herdrukken/reprints


Artikelen/papersVaria

 • [overname van: Ignatius van AntiochiŽ, 'Brief aan de EfeziŽrs', vertaald door Vincent Hunink, uit: Ignatius van AntiochiŽ,Graan voor God (...) Utrecht 2012]; in: 'Geloven in context. Inspiratie van toen voor nu, Reader, DidaskalŪon, Bredius Stichting/ Ver.v.Oecumene, Hernen/'s-Hertogenbosch 2017, 51-57];
 • [overname van: Tacitus, fragmenten in vertaling (HistoriŽn, Germania) en delen van inleidingen] in: Henri Dreesen e.a., Scrinium, Magistra Vitae, leesboek Latijn voor de derde graad, Plantyn (Ars Legendi), Mechelen 2017, p.  25-26-27-31-58-60-68-70-86-129; (www.plantyn.com) [ISBN 978-90-301-4768-8];
 • [overname van passage uit: GlŁcklich ist dieser Ort 1000 Graffiti aus Pompeji, Stuttgart 2011 [ISBN 9783150188422], in: Click & Teach, Roma A; Lehrermaterial, (C.C. BŁchner Verlag), Bamberg; Werknr 1379990] 2017;


Recensies/reviews


2016

Boeken/books

Nieuw/new


Herdrukken/reprints

Artikelen/papers

Varia

 • redactie (samen met Christian Laes en Geert Roskam) van: Hermeneus 88.5 themanummer 'Vertalen 2.0'; ISSN 0165 8158 [70 blz.];


Recensies/reviews

 


2015

Boeken/books

Nieuw/new

Herdrukken/reprints


Artikelen/papers

 • 'Following Paul: the Acts of Xantippe, Polyxena, and Rebecca as an ancient novel', in: Ilaria Ramelli and Judith Perkins, EarlyChristian and Jewish Narrative: The Role of Religion in Shaping Narrative Forms, Mohr Siebeck, TŁbingen 2015 (ISBN 978-3-16-152033-4), 147-159;
  NB Please mail mefor further information

Varia


Recensies/reviews

2014

Boeken/books

Nieuw/new

Herdrukken/reprints

Artikelen/papers

 Varia

 • redactie (samen met Thea Heres en Lien Foubert), van Hermeneus (tijdschrift van het Nederlands Klassiek Verbond) 82,2 themanummer 2014: Augustus;
 • overname van diverse vertaalde fragmenten van Augustinus in: Aurelius Augustinus, Voedsel voor de ogen. Vijfentwintig fragmenten uit de werken van Aurelius Augustinus, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Augustijns Instituut, (Damon) Budel 2014; 64 blz. [eenmalige uitgave zonder ISBN]

  Recensies/reviews

 2013

 

Boeken/books

Nieuw/new

Herdrukken/reprints

Artikelen/papers

 • [Vertaling van Ovidius, Fasti 4,417-620], in: Ton Jansen, Fanny Struyk, Fatale verlangens. Verhalen van Ovidius. [Uitwerking van syllabus CE Latijn 2014], Houten 2013, tekstboek 111-117 <ISBN 9789050271806>;

 Varia

 • 'Seneca, Leren sterven, Meesters en slaven' [vertaling van brief 47] in: Thomas Mertens, Mens & mensenrechten, Basisboek rechtsfilosofie, Boom, Amsterdam 2012, 161-164;  <ISBN 978 94 61 053473>


Recensies/reviews

 

 2
012

Boeken/books

Nieuw/new

Herdrukken/reprints

Artikelen/papers


Varia

Recensies/reviews2011

Boeken/books

Nieuw/new

Herdrukken/reprints

Artikelen/papers


Varia

 • <overname vertalingen van Tacitus (Hist. 5,5 en Agr 30) en Martialis> in: Fik Meijer, Lessen uit Rome, vreemdelingen in het Romeinse rijk en in de Europese Unie, (Historische Nieuwsblad/Uitgeverij Athenaeum) Amsterdam 2011 <ISBN 978 90 857 10 54 7>, blz. 23-4; 39; 63
 • [fragmenten in vertaling uit Cicero, De kunst van het oud worden] in: De kunst van het ouder worden. De grote filosofen over ouderdom, samengesteld door Joep Dohmen en Jan Baars(uit c.24 t/m 70; in totaal 11 pagina's), Ambo/Anthos, Amsterdam 2010 <ISBN 978-90-263-2256-3>

 

> Recensies/reviews

 


 

2010

Boeken/books

Nieuw/new

 

Herdrukken/reprints

Artikelen/papers

Varia

 • Overname van vertaling van Martialis 9,41 in: Mels van Driel, Met de hand. Een culturele geschiedenis van de soloseks, (Arbeiderspers) Amsterdam/Antwerpen 2010, p.223-224 [ISBN 978 90  295 7211 8]
 • redactie (samen met Thea Heres en Hans Teitler), van Hermeneus (tijdschrift van het Nederlands Klassiek Verbond) themanummer 2010: SiciliŽ;
 • 'Cato, Goed boeren, speciale recepten (79-139)' Overname van vertaling in: Linguaan (tijdschrift van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers) 21, 2010, juni, 27-29;
 • Overname van vertalingen uit Caesar, Oorlog in GalliŽ en Tacitus, HistoriŽn: in Jona Lendering en Arjen Bosman, De rand van het rijk, de Romeinen en de Lage Landen, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 2010; ISBN 978 90 253 6726 8; geb. 303 p.: fragmenten op blz. 19-34; 38; 44-47; 149-167 {totaal ca. 17 blz.}
 • redactie (samen met Hans van Reisen en Paul van Geest) van: Lampas, themanummer 'Augustinus', 43 (2010), 293-433 <140 p.>

 

> Recensies/reviews

 2009

Boeken/books

Nieuw/new

Herdrukken/reprints

Artikelen/papers

Varia

 • [fragmenten in vertaling uit: Martialis, de spectaculis 12, alsmede enkele geparafraseerde passages] in: Fik Meijer, De hond van Odysseus. Het dier in de oudheid, (Athenaeum - Polak & Van Gennep) Amsterdam 2009 <ISBN 978 90 2536434 2>, p. 84

 • 'Amoureuze wijsheid' [15 spreuken van Publilius Syrus], 'Hartstocht' en 'Herinnering'  [2 gedichten van Petronius) in: Patrick Lateur (red.), Kijken naar jou uit duizend ogen, antieke liefdespoŽzie, met illustraties van Gerda Dendooven, Davidsfonds, Leuven 2009, p. 74, 106, 107; ISBN 978-90-630-659-35

  [fragmenten in vertaling in: Olivier Hekster, Romeinse keizers, de macht van het imago, Bert Bakker, Amsterdam 2009 (ISBN 978 90 351 3444 7): Cic. Phil. 2,110; Tac.Hist. 3,40 en 3,3; Sen. Apocol.4,25-32; Dracontius Satisfactio 187-190; Tac. Hist. 1,4; Prijsedict van Diocletianus; Latijnse panegyrici 6(7), 21,4-6. Blz. 10; 85-6; 89; 130-1; 161; 175; 176; 199-200]

> Recensies/reviews2008

Boeken/books

Nieuw/new

Herdrukken/reprints

Artikelen/papers

Varia

 • [fragmenten in vertaling uit: Apuleius, De gouden ezel, Amsterdam 2003]; in: Jacob Slavenburg, Liefde en inwijding. Van mythe naar beleving, (Ankh-Hermes) Deventer 2008; ISBN 978 90 202 0229 8; 124 pp.; 7-8 (1 blz.), 14-18 (4 blz.), 20-22 (3 blz.), 43 (1 blz.), 69 (1 blz.), 70-71 (1 blz.), 71-72 (1 blz.), 72-73 (1 blz.), 74-75 (2 blz.). [Fragmenten in vertaling uit: Apuleius, Toverkunsten, Amsterdam 1992] in: idem, p. 23-24 (1 blz.), 25 (1 blz.), 28 (1 blz.) [totaal 18 blz.) [overnamen uit vertalingen]
 • [fragmenten in vertaling uit: Sallustius, Catilina; Idem, Jugurtha; Tacitus, Germania; Caesar, Oorlog in GalliŽ] in: Susanna Piras, Louis Swinkels, Annelies Koster (red.), Luxe en decadentie. Leven aan de Romeinse goudkust, uitgave bij de gelijknamige tentoonstelling, Museum Het Valkhof, Nijmegen 2008; ISBN 978-90-6829-093-6, p. 4; 18; 100; 101; 110

> Recensies/reviews2007

Boeken/books

Nieuw/new

Herdrukken/reprints

Artikelen/papers

 • 'Volks vermaak', [Petronius Sat.41-43; 46-47 en 85-89] en 'Feest van de lach' [Apuleius Met. 2,31; 3,4-12 en 9,5-7], in: Patrick de Rynck en Mark Pieters, Komt een Griek bij de dokter. Humor in de oudheid, (Athenaeum-Polak & Van Gennep) Amsterdam 2006 (ISBN 978 90 253 4690 4), p. 122-128 en 172-180; [overnamen uit vertalingen]
 • 'Leren van Seneca', in: Kleio, tijdschrift voor oude talen en antieke cultuur 36, 2007,50-59;

Varia

 • [fragment in vertaling uit Seneca, Leren sterven, Amsterdam 2004 (Seneca, Brief 9,9-22)], in: Charles Hupperts, Elly Jans, Seneca en Nero. Een filosoof als adviseur van de keizer, Tekstboek, (Eisma Edumedia) Leeuwarden 2007 (ISBN 978-90-76589-33-60), 30-32; [overname uit vertaling]
 • [fragmenten in vertaling: Caesar, BG 6,11; 17-18; 20; 28; Sallustius, Catilina 16; n: Charles Hupperts, Elly Jans, Fortuna, Romeinse literatuur, tekstboek, deel 3, Eisma Edumedia) Leeuwarden 2007 [ISBN 978-90-76589-879], p.31-33; 35; 97-8 //Caesar BG 4,28-36; Sallustius, Catilina 10-13; 32-36; 57-9; in idd. Hulpboek deel 3a [ISBN 978 90 76589 886], p. 41-42; 167-8; 176-7; 181-2 [overnamen uit vertalingen]
 • 'Een boerderij op zijn Romeins' [Cato, Landbouw 2-4] ; 'Filosofische afkeer van volksvermaak' [Seneca, brief 7,3,11]; 'Barbaren in Engeland' [Tacitus, Agricola, 21 en 31]; 'Een wervelende show in het amfitheater' [Apuleius, De gouden ezel 10,32]'; 'Een schrijver krijgt een standbeeld' [Apuleius, Pronkpassages 16], in: Olivier Hekster en Eric Moormann, Ooggetuigen van het Romeinse Rijk in meer dan 60 reportages, (Bert Bakker) Amsterdam 2007 (ISBN 978 90 351 3027 2); p.25-27; 83-84; 119-120; 142-147; 148-153 [overnamen uit vertalingen]
 • [drie fragmenten in vertaling uit Caesar, Oorlog in GalliŽ: 1,39; 1,40; 2,15] in: Adrian Goldsworthy, Caesar, vertaald door Corrie van de Berg en Carola Kloos, Anthos/Manteau, Amsterdam/Antwerpen 2007 [ISBN 978 90 414 1140 2] p. 262-263; 264; 288 [overnamen uit vertaling]
 • 'De huwelijksmoraal van de Germanen volgens Tacitus (98)', {vertaling van Tacitus, Germania, c.18-20} in: Lamberthe de Jong, De vrouw in Nederland. Haar eigen geschiedenis in meer dan 100 verhalen, (Van Gennep), Amsterdam 2007, p.15-16 <ISBN978 90 5515 887 4> [overname uit vertaling]

> Recensies/reviews2006

Boeken/books

Nieuw/new

Herdrukken/reprints

Artikelen/papers

Varia

 • 'Twee leraren', Petronius, Satyrica 3-4 & 85-87', in: Yanick Maes (ed.), Meester en knecht, feestbundel ter ere van DaniŽl Knecht, Uitgeverij P, Leuven 2006; ISBN 90 77757 06 6, p. 34-41 [voorpublicatie uit vertaling]
 • (Vertaling van Seneca, brieven 12, 56 en 77), in: Geerten Meijsing (ed.) Van Como tot Syracuse, reis door ItaliŽ met de grootste schrijvers en dichters, Athenaeum-Polak & Van Gennep;  Amsterdam 2006; ISBN 90 2533424 5, p. 181-190; [overname uit vertaling]  
 • 'Amor en Psyche' (Apuleius, Metamorphoses, V 21-24), in Patrick Lateur (red.), Amor in Roma. Liefdesavonturen van Catullus tot Claus, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2006, (ISBN  90 253 3157 2), p.63-65 [overname uit vertaling]

> Recensies/reviews2005

Boeken/books

Nieuw/new

Herdrukken/reprints

Artikelen/papers

Varia

> Recensies/reviews2004

Boeken/books

Nieuw/new

 • Apuleius Metamorphoses IV, 28-35; V and VI, 1-24, The Tale of Cupid and Psyche. text, Introduction and Commentary, by M. Zimmerman, S. Panayotakis, V.J.C. Hunink, W.K. Keulen, S.J. Harrison, Th.D. McCreight, B. Wesseling, D. van Mal-Maeder, Egbert Forsten, Groningen 2004; [596 p]

Herdrukken/reprints

Artikelen/papers

 • 'De Vita Radbodi. Genre, datering en overlevering, met een proeve van vertaling' (samen met Peter Nissen), in: ET VT (Ex tempore - Verleden Tijdschrift) 23, 2004, 98-109

Varia

 • [Fragmenten uit Caesar, Oorlog in GalliŽ: 1,1 e.v.; 2,30 e.v.; 4,16; 5,12 e.v.] in: Ad de Visser, Uit eerste hand, nr. 2: de Romeinen, Budel 2004, 123-8 [overname uit vertaling]

> Recensies/reviews


2003

Boeken/books

Nieuw/new

Herdrukken/reprints

Artikelen/papers

 • 'Met Martialis naar het Colosseum', in: Streven 70, 2003, 579-588

Varia

 • [vertalingen van 12 epigrammen van Martialis en een brief van Seneca] in: Fik Meijer, Gladiatoren; volksvermaak in het Colosseum, Amsterdam 2003 [Mart. Spect. 1 p.104; 2 p.107; 3 p. 111; 12-4 p.116; 23 p. 146; 15 p. 147; 21 p.153; 7 p.155; 27 p.164-5; 30 p.178; Sen. Ep. 7 p.191-2] [overname uit vertaling]

 • 'Dodenwake' [vertaling van Apul. Metamorfosen. 2,21-31], in: Mark Pieters, Patrick De Rynck (samenst.), Over de Styx, Grieken en Romeinen over de onderwereld, (Athenaeum - Polak & Van Gennep), Amsterdam, 2003, 40-46 [overname uit vertaling]

> Recensies/reviews

 


    

2002

Boeken/books

Nieuw/new

Herdrukken/reprints

Artikelen/papers

Varia

 • 'Regel van Benedictus, Hoofdstuk 7: Nederigheid' [vertaling] in: Krachtlijnen in de Regel van Sint-Benedictus, brochure ter herinnering aan het 17e Mertonweekend (Orval 5-7 oktober 2001), [Antwerpen 2002] 30-5 [overname uit vertaling]

> Recensies/reviews


  

2001

Boeken/books

Nieuw/new

Artikelen/papers

 • 'De Verliefde Ezel (1918)', in: Ik ben een gereÔncarneerde Romein, lustrumtentoonstelling 'Louis Couperus en de Oudheid', Louis Couperus-museum 's Gravenhage 2001, begeleidingsboekje p.22-23
 • Katja De Herdt, Kristoffel Demoen, Vincent Hunink, 'Voorwoord', in: Filter 8, 2001,3, 1-6

Varia

 • Katja De Herdt, Kristoffel Demoen, Vincent Hunink (red.), Filter-themanummer 'Classici, hun uitgevers en adviseurs - de actuele vertaalideeŽn', Filter, tijdschrift voor vertalen & vertaalwetenschap, 8, 2001, 3, Bussum 2001] [64 p.]
 •  'Er is niets. Gorgias, in: Piet Gerbrandy (ed.), De mens is een dier dat kan denken. een bloemlezing uit de Griekse en Romeinse filosofie, (Contact), Amsterdam/Antwerpen 2001, 79-82 [overname uit vertaling]
 •  'De wereld is een filosoof. Cicero, de goden', in: Piet Gerbrandy (ed.), De mens is een dier dat kan denken. een bloemlezing uit de Griekse en Romeinse filosofie, (Contact), Amsterdam/Antwerpen 2001, 488-90 [overname uit vertaling]

> Recensies/reviews


  

2000

Boeken/books

Nieuw/new

 • De kleine Caesar, hoogtepunten uit Oorlog in Galli Ž vertaald door VIncent Hunink, met illustraties van Berend J. Vonk, Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam 2000; [101 p.] ISBN 90 253 0653 5
 • Henk Brouwer, Anton van Hooff, Vincent Hunink, Pim Verhoeven, Hij Caesar. De rapporten over de Gallische Oorlog als politiek verhaal, Hermaion, Lunteren 2000; 3 delen ([tekstboek], hulpboek, docentenhandleiding); [168p.; 100p.; 68p.] ISBN 90-5027-098-0

Herdrukken/reprints

Artikelen/papers

 • 'Apology in Apuleius' Metamorphoses', in: M. Zimmerman, S. Panayotakis, W.H. Keulen, ICAN 2000, The Ancient novel in context, abstracts of papers to be read at the Third International Conference on the Ancient Novel to be held at the University of Groningen, The Netherlands, 25-30 july, 2000, Groningen 2000, 48; (ISBN 90-367-1273-4);

Varia

 • 'Germaanse zeden' [Vert. van Tacitus, Germania 17-24, voorpublicatie], in: De Tweede Ronde, 21, 2000, nr. 2, 147-51;

eerder gepubl.frgmm.] 34 (Belgen:Caes. BG1,1); 59-61 (DruÔden:Caes. BG 6,13-6); 65-6 (Eenhoorn: Caes. BG 6,26-7); 90-1 (Graffiti: 5 inscr.); 114 (Kool:Cato Agr. 165); [9 blz]

 • [Passages uit Caesar, Oorlog in Galli Ž, in vertaling, in:] Jona Lendering, de randen van de aarde. De Romeinen tussen Schelde en Eems, (Ambo) Amsterdam 2000; [223 p., ISBN 9026316305] [overname uit vertaling];

[eerder gepubl.frgmm.] 20 (1,1); 22 (4,10); 23 (2,4); 26-7 (2,1-2); 28 (2,15-17); 29 (2,19-20); 30 (2,20-23); 31 (2,25); 32-36 (2,26-33); 44 (4,38); 49 (6,5-6); 50 (6,30-31); 52 (6,34); 53 (6,43)] [ca. 14 blz.]

> Recensies/reviews


    

1999

Boeken/books

 • De kleine Cicero, Mensen en Goden, met een inleiding van Vincent Hunink, vertaald door Vincent Hunink, W.A.M. Peters en Hedwig W.A. van Rooijen-Dijkman, Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam 1999; [95 p.];

Artikelen/papers

Varia

 • J.A.E. Bons, V.J.Chr. Hunink en F.J.A.M. Meijer (red.), Lampas themanummer Vertalen, Lampas 32, 1999, nr.4, Bussum 1999. [76 p.]
 • [Fragmenten in vertaling van Cicero, De natura deorum] in: Frans Ahlheid, Rosanne Bekker, Wichert Claassen, Charles Hupperts, Elly Jans, Jan Waszink, Cicero Philosophus. Gedachten over goden en geluk, (Eisma) Leeuwarden 1999, p. 11-2; 27-8; 30-1; 55-6; 57-8; [overname uit vertaling]
 • ['Fragmenten in vertaling van Cicero, De natura deorum'] in: Harke Bremer, Daan den Hengst, Ton Jansen, Divina et humana. Cicero over goden en mensen, (Hermaion) Emmeloord 1999, p. 23-7; 31-2; 38-42; 45; [overname uit vertaling]

> Recensies/reviews


  

1998

Boeken/books

Nieuw/new

 • Aspects of Apuleius' Golden Ass Volume II Cupid and Psyche, a collection of original papers edited by M. Zimmerman, V. Hunink, Th. D. McCreight, D. van Mal-Maeder, S. Panayotakis, V. Schmidt en B. Wesseling, Egbert Forsten, Groningen 1998; [236 p.]
 • De kleine samenzwering van Catilina, samen met Fik Meijer en Hedwig W.A. van Rooijen-Dijkman, Athenaeum - Polak & Van Gennep, Amsterdam 1998; [94.p.] [Hierin de vertaalde fragmm. van Sallustius, p.57-89]

Herdrukken/reprints

Artikelen/papers

 • 'Rome te koop! (Sallustius)' in: De Brakke Hond, nr. 58, maart 1998, 73-78
 • 'Bibliografie' in: Niklas Holzberg, De roman in de oudheid, (Athenaeum - Polak & Van Gennep) Amsterdam 1998, p. 143-7
 • 'Eenvoudig niet meer diskutabel!' S. Vestdijk en Gerard Reve; in: Harry Bekkering e.a. (red.), Het oog van de meester, Vestdijk als essayist, Vestdijk Jaarboek 1998, 147-57

Varia

 • 'Latijn en mooie woorden' in: KUzien nr 56, lente 1998, 25
 • 'Gerard Reve 75 jaar, volksschrijver en voorloper' in: De Bazuin 81, 1998, nr. 24, 10-12
 • 'De Avonden van Reve op het toneel', in: Voorbesprekingen seizoen 1997-1998 Stadsschouwburg, Nijmegen 1998, 15-18
 • [Fragmenten in vertaling van Sallustius, De samenzwering van Catilina], in: Harke Bremer, Sjef Kemper, Fik Meijer, Patrick Rijke, Theo van de Vliet, Quo usque tandem... Catilina, revolutionair of misdadiger?, (Hermaion) Emmeloord 1998, p. 36-37; 44; 54; 56-58; 60; 71; 76-77; 77-78; 79-81; 81-82; 88-89; 93-98; 108; 110; 132-133; 134-135 [overname uit vertaling]

> Recensies/reviews


  

1997

Boeken/books

Nieuw/new

 • Oude keizers, nieuwe kleren, Griekse en Latijnse vertalersvondsten [redactie samen met Mark Pieters en Patrick De Rynck] Athenaeum - Polak & Van Gennep,  Amsterdam 1997; [107 p.]

Artikelen/papers

 • 'Ovidius als verteller (Met. 3,339-510)', in: Lampas 30, 1997, 1, 47-59
 • 'De derde verschijning van Jezus' [vertaling van Joh. 21]: in: Oude keizers, nieuwe kleren, Griekse en Latijnse vertalersvondsten [redactie samen met Mark Pieters en Patrick De Rynck] (Athenaeum - Polak & Van Gennep) Amsterdam 1997, 36
 • 'Het laatste woord, enkele gedachten over de hausse', [samen met Patrick De Rynck], in: Oude keizers, nieuwe kleren, Griekse en Latijnse vertalersvondsten [redactie samen met Mark Pieters en Patrick De Rynck] (Athenaeum - Polak & Van Gennep) Amsterdam 1997, 91-4;
 • 'Antieke historici in het Nederlands', in: Tijdschrift voor Geschiedenis 110, 1997, 279-289;
 • 'Een onbekende brief van Petrus Canisius in een Nijmeegs verzoekschrift (1634)', [met Paul Begheyn S.J.], in: Numaga 44, 1997, 35-47;

Varia

 • 'Apuleius, Apology: Introduction', Electronische publicatie op Internet www.unisi.it/ricerca/ist/anc_hist/online/apuleio/hunink/hunink.htm. De tekst staat inmiddels ook hier op mijn website
 • 'Kiezen', [column] in Burgersdijk & Niermans, Books on classical studies nr. 46, Leiden 1997, 2
 • [Vertaling van Catullus 85], in: Poetae Novi, poŽtische reacties op en vertalingen van Carmen 85 van Catullus, verzameld door A. Janssen en G. Borghoms en klas Gymnasium V, Serviam Sittard 1997, 4;

> Recensies/reviews


  

1996

Boeken/books

Nieuw/new

Artikelen/papers

 • 'De antieke hausse, over vertalingen van klassieken' in: Parmentier 7, 1996, 1, 89-92;
 • 'Bibliografie van Nederlandse vertalingen van Griekse en Latijnse schrijvers, lijst nr. 17 (nov. 1994 t/m aug. 1996), [met P. De Rynck en A. Welkenhuysen]; in: Hermeneus 68, 1996, 305-12;

Varia

 • 'De Phaedra van Hugo Claus', in: Toneelvoorbesprekingen seizoen '94/'95, Stadsschouwburg Nijmegen/Concertgebouw De Vereeniging, Nijmegen 1996, nr. 14, 28-3-95 [8 blz.];
 • 'De oude dag van Gerard Reve', in: Streven 63, 1996, 588-97;
 • '"Een door en door katholiek auteur"' [over Gerard Reve], in: De Bazuin, 79, 1996, 1, 14-5;
'Ceterum censeo' [over Cato], in: Frons 16, 1996, 3, 16-9;

Recensies/reviews


  

1995

Boeken/books

Herdrukken/reprints

Artikelen/papers

 • 'Oorlog en liefde in Vergilius' "Aeneis"', in: R. van der Paardt (ed.), Winnaars en verliezers, een bundel artikelen over het werk van P. Vergilius Maro (Dimensie) Leiden 1995, 157-171. [licht gewijz. herdruk uit De Gids 154, 1991, 660-669];
 • 'Athanasius van AlexandriŽ, De verleiding van Antonius' [fragment in vertaling, met toelichting], in: Parmentier 6, 1994-95, 2, voorjaar 1995, 44-7; [zie verder Antonius-vertaling;]

Varia

 • [Bijdragen aan:] B.L. Hijmans jr., R. van der Paardt, V. Schmidt e.a. Apuleius Madaurensis Metamorphoses Book IX, text, introduction and commentary, (Egbert Forsten) Groningen 1995; [436 p.]

Recensies/reviews


  

1994

Boeken/books

Nieuw/new

Artikelen/papers

 • 'De schoonheid van gestorven knapen' [over Martialis]', in: Homologie 16, 1994, 1, 8-11;
 • Nawoord in: Vergilius, Het boerenbedrijf vertaald door Ida Gerhardt, (Athenaeum - Polak & Van Gennep) Amsterdam 1994, p.103-109;

Recensies/reviews


  

1993

Boeken/books

Nieuw/new

Artikelen/papers

 • 'De brievenboeken van Gerard Reve': in Streven 60, 1993, 420-8;
 • 'Lucan III, 450-2, and Vergil's Georgics', in: Eranos 90, 1992, 126-8;
 • 'Lucan's praise of Nero'; in Papers of the Leeds International Seminar 7, 1993, 135-140;
 • 'Koppig werk. Over Ida Gerhardt en Vergilius' Georgica', in: Parmentier 5, 1993-1994, 1, 27-34;
Varia
 • 'Apuleius, Tandpasta' [gedicht in vertaling], in: Patrick De Rynck (red.), Op de snaren van Apollo; Acht eeuwen Latijnse poŽzie, (Ambo) Baarn 1993, 327 [herdruk uit: Toverkunsten, Amsterdam 1992, blz.18];
 • 'Accius, Uit 'Brutus', Uit 'Medea' ofwel 'De Argonauten', Uit 'De zonen van Phineus', Uit 'Atreus'', [fragmenten in vertaling] in: Patrick De Rynck (red.), Op de snaren van Apollo; Acht eeuwen Latijnse poŽzie, (Ambo) Baarn 1993, 49-51;

 

Recensies/reviews

  

1992

Boeken/books

Nieuw/new

Artikelen/papers

 • 'Lucan's last words', in: Carl Deroux (ed.), Studies In Latin Literature and Roman History VI, Collection Latomus 217, Bruxelles 1992, 390-407;
 • 'Martialis, twee gedichten ingeleid en vertaald, in: Parmentier 4, 1992-3, 1/2, 15-16;
 • 'De oudheid in vertaling', in: Streven 59, 1992, 1284-90;

Recensies/reviews


  

1991

 • 'Lucanus' lof van keizer Nero', in: Parmentier 2, 1990-1, 3, 33-6;
 • Apuleius, Toverkunsten, vertaling Vincent Hunink, [vertaling van Apologie 5-13, voorpublicatie] in: SIC 6, 1991, 1-2, 127-32;
 • 'Oorlog en liefde in Vergilius' "Aeneis"', in: De Gids 154, 1991, 660-669;

 


  

1990

 • 'Tering in de Oudheid', in: Parmentier, 1, 1990, 3, 53-59;
 • Redactie (samen met P.Sars en J.Paardekooper) van: Eigenlijk geloof ik niets; Essays over het werk van Gerard Reve, Nijmegen 1990; [187 p.];
 • 'Manus laeva; over Martialis', in: Parmentier, 2, 1990-1, 1/2, 19-22;

 


  

1989


 • Index Revianus. Een chronologische index op de gebundelde brieven van Gerard Reve, Nijmegen 1989; [47 p.];
 • 'Ondergrondse stromen. Lucretius en de Aetna-dichter', in: Lampas, 22, 1989, 22-35;

 


  

1988

 • 'Het volle leven. Seks en erotiek in het Satyricon van Petronius', in: Homologie 10, 1988, 3, 20, 23;
 • 'Mutatis mutandis. Gerard Reve en de klassieke oudheid', in: Reve Jaarboek 4, 1988, 100-10;

 RECENSIES

 

Hieronder staan alleen de recensies uit de afgelopen paar jaar vermeld. 

Ga naar 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 ---  2007, 2003, 2000.

Er is een aparte pagina met een overzicht van alle recensies uit de periode 1987-1999.

 


 

2013

(zie boven, onder publicaties 2013 (helemaal vooraan op deze pagina)2012

(zie boven, onder publicaties 2012 (vooraan op deze pagina)

 2011

 


2010

 


2009

 2008

 20072006

 • 'Hollandse oorlogstragiek', rec. van: Anton Mussert, Nagelaten bekentenissen; verantwoording en celbrieven van de NSB-leider,, bezorgd en ingeleid door Gerard van Groeningen, Vantilt Nijmegen 2005; in: Streven 73, 2006, 473-474;

 2005

 • rec. van Guus Veenendaal, Spoorwegen in Nederland van 1834 tot nu, Amsterdam 2004; in: Streven 72, 2005, 378-9;
 • review of: P. Esposito, Gli scolii a Lucano ed altra scoliastica latina, Pisa 2004; in: Bryn Mawr Classical Review 2005.07.19;

 2004

 • 'Monumentale Horatius', rec. van Horatius, Verzamelde Gedichten, vert. P. Schrijvers, Groningen 2003;  in: Streven 71, 2004, 90-91; 
 • rec. van Theo Toebosch, Grondwerk. 200 jaar archeologie in Nederland, Amsterdam 2003; in: Streven 71, 2004, 472-3;
 • 'Romeinse liefde', rec. van: Emiel Eyben, Christian Laes, Toon Van Houdt, Amor-Roma. Liefde en erotiek in Rome, Leuven 2003; in: Hermeneus 76, 2004, 201-2;
 • 'Meer mirakelen', rec. van: Caesarius van Heisterbach, Boek der mirakelen II [vert. G.J.M. Bartelink], 's-Hertogenbosch 2003; in: Hermeneus 76, 2004, 207;
 • 'Nieuwe lijst vertalingen', rec. van: Andries Welkenhuysen, Klassieke vertalingen 1993-2003, repertorium en bibliografische gids, Leuven 2003; in: Hermeneus 76, 2004, 207-8;
 • rec. van Sofokles, Vier tragedies, vert. Hein van Dolen, Amsterdam 2003; in: Streven 71, 2004, 952;
 • rec. van: Gerard Groeneveld, Kriegsberichter, nederlandse SS-oorlogsverslaggevers 1941-1945, Nijmegen 2004; in: Streven 71, 2004, 954;
   2003

 • rec.van J.-C. de Nadať, Rhťtorique et poťtique dans la Pharsale de Lucain, la crise de la reprťsentation dans la po;ťsie antique, Louvain/Paris 2000; in: Mnemosyne 56, 2003, 106-8;

 • rec.van Suetonius, Lives of the Caesars. A new translation by Catherine Edwards, Oxford 2000, in: Mnemosyne 56, 2003, 108;

 • 'Leren lezen', rec.van: F.W. Korsten, Lessen in literatuur, Nijmegen 2003; in: Streven 70, 2003, 472-4;

 • rec. van Suetonius, The Flavian emperors, a historical commentary, with translation and introduction by Brian Jones, Bristol 2002; in: Mnemosyne 76, 2003, 240-1;

 • rec. van Carmen Arias Abell�n, Itinerarios Latinos a Jerusalem y al oriente cristiano, Sevilla 2000; in: Mnemosyne 76, 2003, 241-2;

 • 'Termen bij vertalen', rec. van Joan Delisle e.a., Terminologie van de vertaling, Nijmegen 2003; in: Streven 70, 2003, 656-6;

 • rec. van: Seneca, Trojaanse vrouwen, vert. Th.v.d. Vliet, Leeuwarden 2003; in: Hermeneus 75, 2003, 302-3;

 • rec. van: Caesarius van Heisterbach, Boek der mirakelen I, vert. Gerard Bartelink, 's-Hertogenbosch 2003; in: Hermeneus 75, 2003, 303-4;

 • 'Laat-antieke religie', rec. van Keizer Julianus en Saloustios, Over de wereld en haar goden, vert. R. Ferwerda, Budel 2003; in: Hermeneus 75, 2003, 348-9;

 • 'Antieke dromen', rec. van Artemidoros van Daldis, vert. S. Mooij-Valk, 's-Hertogenbosch 2003; in: Hermeneus 75, 2003, 349-50;2002

 • rec. van Ton Naaijkens, De slag om Shelley en andere essays over vertalen, (Vantilt) Nijmegen 2002; in: Streven 69, 2002, 476-7;
 • 'Sappho als curiosum', rec. van: Anton van Wilderode, Sappho, redactie Patrick Lateur, Leuven 2002; in: Hermeneus 74, 2002, 252-3;
 • 'Eeuwig jong: Dafnis en ChloŽ', rec. van: Longos, Dafnis en ChloŽ. Een opvoeding in Eros, vertaald (...) door Marjon van Es, Amsterdam 2001; in: Hermeneus 74, 2002, 253-4;
 • 'Filosofie in vertaling' , rec.van: De mens is een dier dat kan denken. Een bloemlezing uit de Griekse en Romeinse filosofie, samengesteld en ingeleid door Piet Gerbrandy, Antwerpen/Amsterdam 2001; in: Hermeneus 74, 2002, 259;
 • rec. van Anselm GrŁn, Bidden met de woestijnvaders, Zotermeer/Kapellen 2002, in: Streven 69,2002,850-1
 • rec.van Boethius, The consolation of philosophy, tr. P.Walsh, Oxford 1999; in: Classical Review 52, 2002, 161;
 • rec.van: J. Hemelrijk, Uit de dagboeken van een rector, Oud Zuilen 2002; in: Hermeneus 74, 2002, 386-7;2001

 • rec.van Michel P.J. van den Hout, A commentary on the letters of M. Cornelius Fronto, Leiden 1999; in: Mnemosyne 54, 2001, 127;
 • rec.van Gaio Sallustio Crispo, La congiura di Catilina, introduzione, traduzione e commento a cura di Giovanni Garbugino, Napoli 1998; in: Mnemosyne 54, 2001, 127-8;
 • 'Dierenepos met Pasen', rec.van 'De ontsnapping van een gevangene. Nederlandse prozavertaling van het middeleeuwse dierenepos "Ecbasis cuiusdam captivi per tropologiam"', uit het Latijn vertaald en ingeleid door G. van Tussenbroek, Zaltbommel 1999; in: Madoc, tijdschrift over de Middeleeuwen, 15, 2001, 1, 38-40;
 • 'Antieke dieren', rec.van Aristoteles, Over dieren (vert. R. Ferwerda), Groningen 2000; in: Streven 68, 2001, 571-2;
 • 'Zwerven langs Hadrian's wall', rec. van Herman Vuijsje, Een grens van steen, op verkenning langs de muur van Hadrianus, Amsterdam 2001; in: Hermeneus 73, 2001, 353-4;
 • rec.van G.F. Diercks, J.C.F. Nuchelmans, Latijn dat leeft. Repertorium van Latijnse woorden en uitdrukkingen in het Nederlands van nu, Nijmegen 2001; in: Hermeneus 73, 2001, 354-5;
 • rec.van M. Chassignet (ed.), L'annalistique romaine II, l'annalistique moyenne (fragments), Paris 1999; in: Mnemosyne 54, 2001, 508-9;2000

 • rec.van Pseudo-Cťsar, Guerre d'Afrique (ed. Bouvet) (Budť), Paris, 1997; in: Mnemosyne 52, 1999, 768;
 • 'Alexander de Grote', rec.van Arrianus, Alexander de Grote (vert. S. Mooij-Valk), Amsterdam 1999; in: Streven 67, 2000, 283-4;
 • 'De hemel beschreven', rec. van J.B. Russell, A history of heaven, Princeton 1997; in: Streven 67, 2000, 285;
 • rec.van A. Loupiac, La poťtique des ťlťments dans La Pharsale, Bruxelles 1998; in: Classical Review 50, 2000, 297-8;
 • rec.van Xenophon, Kyros de Grote (vert. J. Nagelkerken), 's-Hertogenbosch 1999; in: Hermeneus 72, 2000, 144;
 • 'Ida Gerhardt in Leiden'; rec.van M. Horstmanshoff [e.a.] (sms), 'Wat ontsprong aan hun verwondering en stralend de millennia doorscheen' Ida Gerhardt (1905-1997) & de klassieke oudheid, Leiden 2000; in: Hermeneus 72, 2000, 145-6;
 • rec.van: H. van der Werf, Seneca en Paulus, vriendschapsbrieven, Baarn 1999; in: Hermeneus 72, 2000, 149-50;
 • 'De eeuwige mythe', rec.van Paul Claes, De gulden tak, Amsterdam 2000; in: Streven 67, 2000, 764-5;
 • 'Hoe houd ik een toespraak?', rec. van Quintilianus, De opleiding tot redenaar, vert. P. Gerbrandy, Groningen 2000; in: Streven 67, 2000, 860;

 • 'Drie Griekse kleinoden', rec. van: Diogenes van Oenoanda, levenslessen in steen (vert. S. Mooij-Valk), Kallimachos, Geen gezang vol luid gedreun (vert. A. Harder) en Ignatius Diaconus, Fabelkwatrijnen (vert. G.-J. van Dijk), Groningen 2000; in: Hermeneus 72, 2000, 236-7;

 • 'Augustinus over ware kennis', rec. van Augustinus, Tegen de academici (vert. O. Albers), Baarn/Kappellen 1999; in: Hermeneus 72, 2000, 237-9;

 • 'Het rijke heidendom', rec.van Ken Dowden, European Paganism, the realities of cult from antiquity to the Middle Ages, London/New York 2000; in: Streven 67, 2000, 955-6;

 • rec.van Appendix Probi IV (ed. Stok), Napoli 1997; in: Mnemosyne 53, 2000, 730-2;

 • rec.van Petra Hass, Der locus amoenus in der antiken Literatur, Bamberg 1998; in: Mnemosyne 53, 2000, 760;

 


Er is een aparte pagina met een overzicht van alle recensies uit de periode 1987-1999.

 


latest changes here:


 

 


HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2017 V. Hunink

copyright statement  / contact