VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT

 

 

 


HERODIANUS
Donkere wolken boven Rome
Het Romeinse Rijk in de 3e eeuw

vertaling M.F.A. Brok,  herzien Vincent Hunink
inleiding en toelichtingen Olivier Hekster
Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 2017

ISBN 978 90  253 0799 8; 256 pp. € 19,99


 


 

Als keizer Marcus Aurelius in 180 overlijdt gaat het met het Romeinse Rijk bergafwaarts. Binnen amper zestig jaar volgen minstens zeventien keizers elkaar op. Tirannen zoals Commodus en Caracalla, bizarre figuren zoals Heliogabalus, soldatenkeizers en keizers voor een maand of een week. Een keizer als gladiator, broedermoord op de troon, keizerinnen die de macht overnemen: zulke taferelen zag de stad niet eerder.

Ook economisch en sociaal gaat het Rijk wankelen: de structuren van het oude Romeinse systeem raken aangetast. Burgeroorlogen en natuurrampen, buitenlandse invallen en chaos in bestuur en leger maken de verwarring compleet.

Over deze turbulente tijden is een boeiend verslag geschreven door een Griekstalige middelhoge ambtenaar, Herodianus. Als ooggetuige registreert hij zorgvuldig de grote gebeurtenissen van zijn tijd. Een meeslepend verhaal over een van de woeligste perioden uit de geschiedenis van Rome.


De vertaling door M.F.A. Brok was 1974 een verademing. In plaats van het veelal plechtstatige proza, waardoor klassieke vertalingen toen nog werden gekenmerkt, hanteert Brok een nuchtere, frisse stijl, die de inhoud goed laat uitkomen. Maar  meer dan 40 jaar later is de vertaling toe aan een herziening. Vincent Hunink heeft de stofkam gehaald door de hele tekst en alles aangepast aan de eisen van nu. Ook de inleiding en annotatie zijn bij de tijd gebracht: historicus Olivier Hekster tekent daarvoor. 
FRAGMENT (uit 8,4) 

 

 

Brok 1974

De inwoners van Aquileia wierpen van boven af met stenen en mengden pek en olijfolie met zwavel en bitumen en goten dat in lege potten met lange stelen. Meteen als de afdelingen de muur naderden, staken ze het mengsel in brand en goten dat uit, allen tegelijk, zodat de stroom een regen van vuur leek. Het pek, dat vloeibaar was door bovengenoemde ingrediënten, stroomde over de onbedekte delen van het lichaam, verspreidde zich naar alle kanten, zodat de getroffenen zelfs hun uniformen uittrokken, de wapens wegsmeten, omdat het ijzer gloeiend werd, en alles wat van hout of leer was brandde en ineenschrompelde. Men zag daar soldaten, die zich spiernaakt hadden uitgekleed, en weggeworpen wapens, alsof het de restanten waren van een veldslag, maar deze waren niet buit gemaakt door dapperheid in de strijd, maar door technisch vernuft.


Brok/Hunink 2017

De inwoners van Aquileia wierpen van bovenaf met stenen. Ook mengden zij pek en olijfolie met zwavel en bitumen, stopten het mengsel in lege potten met lange stelen en staken het aan. Zodra het leger de muur dan naderde goten ze het uit, allemaal tegelijk, het leek een regen van vuur. Het vloeibare pekmengsel kwam op de onbedekte delen van het lichaam en verspreidde zich over het hele lijf. Getroffenen deden hun brandende borstplaten en andere wapens af: het ijzer werd roodgloeiend en alles van hout of leer brandde weg en schrompelde ineen. Zo waren daar soldaten te zien die zelf hun bewapening hadden uitgedaan en weggegooide wapens, het leek wel buit. Maar dan veroverd door technisch vernuft en niet door dappere strijd.x


 


 
 

 


 
Het boek is kort gesignaleerd in de Volkskrant, 9 december 2017, (Sir Edmund, p.9),


'In 180 na Christus overleed de Romeinse keizer-filosoof Marcus Aurelius; in de decennia daarna tuimelde het Romeinse rijk via zeventien vaak merkwaardige keizers snel zijn ondergang tegemoet. De gebeurtenissen werden vastgelegd door Herodianus, een in het Grieks schrijvende ambtenaar over wie weinig bekend is maar die als ooggetuige een woelige periode vastlegde, die in een herziene vertaling zijn uitgebracht onder de titel Donkere wolken boven Rome.'


voorts in De Morgen van 13 december 2017, in de NRC van 15 december 2017 en in Trouw van 30 december 2017.

===

uitvoerige beschrijving door Jona Lendering op zijn weblog Mainzer Beobachter [https://mainzerbeobachter.com/2017/12/24/herodianus]

kopie van de tekst ook hier
.latest changes here: 

 

 

HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2018 V. Hunink

copyright statement  / contact