VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT
 

 

 


  SOPHRONIUS
  Leven van Maria van Egypte
van gevallen vrouw tot heilige

vertaling Vincent Hunink, inleiding Guerric Aerden ocso
Ta Grammata,

Groningen 2022

yy


ISBN 978-94-6426-065-6| pb. 68 blz; EUR nn


De bekendste woestijn-moeder is Maria van Egypte. Vanaf haar twaalfde had zij uit eigen wil zeventien jaar lang een liederlijk leven geleid als hoer in Alexandrië. Toen zij dit leven in Jeruzalem voort wilde zetten, kwam het daar tot een bekering. Daarna trok zij de woestijn van Palestina in, bij de Jordaan. Eerst leverde zij daar ook weer zeventien jaren harde strijd met haar verlangens, daarna volgden nog dertig jaren van boetedoening.


Het leven van deze Maria leren we kennen via de mond van woestijnvader Zosimas. Deze had van zichzelf het idee dat hij als asceet de volmaaktheid had bereikt, maar door zijn kennismaking met Maria krijgt hij zijn lesje geleerd. Zo wordt hij gered: zij was pas werkelijk volmaakt, maar zónder dat van zichzelf te denken.


Zo is deze tekst uit de vroege zevende eeuw in feite een dubbelbiografie', van twee mensen die in het 'niets' van de woestijn radicaal afstand doen van de wereld en daar een ontmoeting hebben met de waarheid, en uiteindelijk met zichzelf.

Vooral in de oosterse kerken is dit leven nog altijd zeer geliefd. Elk jaar in de vastentijd wordt eruit voorgelezen.


Het Leven van Maria van Egypte is bekend via allerlei versies die op een Latijnse vertaling teruggaan. In deze uitgave wordt het voor het eerst rechtstreeks uit het Grieks in het Nederlands vertaald, door Vincent Hunink.


In de uitvoerige inleiding van Guerric Aerden ocso kunt u lezen over Maria van Egypte als anti-vrouw, als 'paasicoon' voor monniken, als een van de bronnen voor de traditie van Maria Magdalena als prostituee. En over de rol van de woestijn - hier van Palestina - in het vroeg-christelijke ascetendom.
Griekse tekst


De Griekse tekst van Sophronius is tamelijk lastig vindbaar.
Voor de liefhebbers is er een opgemaakte Griekse tekst,
die naast de vertaling kan worden gebruikt.
De tekst is zo goed mogelijk gemaakt als leestekst
maar heeft geen pretenties als wetenschappelijke teksteditie.


Voor de Griekse leestekst (PDF, 402kB) klik hier.
Fragment

(16) Toen de monnik dat hoorde en zag, wierp hij zich op de grond en greep haar bij de voeten. ‘Ik bezweer u,’ sprak hij onder tranen, ‘bij de naam van Christus onze God, die uit de Maagd is geboren, voor wie u zich met naaktheid hebt bekleed, voor wie u uw lichaam zozeer hebt uitgemergeld: houdt u toch niets verborgen voor uw dienaar! Wie bent u? Waar komt u vandaan? Wanneer en hoe bent u hier in de woestijn komen wonen? Houdt u voor mij geen persoonlijk detail verborgen, maar vertelt u alles. Want dan maakt u Gods grootse daden onmiskenbaar. Verborgen wijsheid, een onzichtbare schat, wat heb je daaraan?, zoals geschreven staat. 20

 

Vertelt u mij alles, omwille van de Heer. Want u zult dat niet doen uit opschepperij of pronkzucht, maar om zekerheid te bieden aan mij, onwaardige zondaar. Ja, ik vertrouw op God, voor wie u leeft en dienst doet: juist hierom ben ik geleid naar deze woestijn. Het doel is dat de Heer mij alles aangaande u duidelijk maakt. Het ligt niet in onze macht de beschikkingen van de Heer te bestrijden. Het is zeker naar de zin van Christus onze God dat u en uw strijd bekend raken. Anders had Hij niet toegelaten dat u door iemand werd gezien en ook mij niet gesterkt om die lange weg af te leggen. Ik die nooit van plan of in staat was mijn cel te verlaten!’

 

(17) Toen vader Zosimas dit alles en nog meer zei liet de vrouw hem overeind komen. ‘Mijn beste vader,’ sprak ze, ‘ik schaam me u te vertellen over de schande van mijn daden, vergeeft u mij omwille van de Heer. Maar ja, u hebt mijn lichaam naakt gezien, daarom zal ik ook mijn doen en laten voor u blootleggen. Dan zult u zien van hoeveel schande en vernedering mijn ziel is vervuld.

 
REACTIESHet boek is lovend besproken door    P i e t e r D e r d e y n   in Katholiek Nieuwsblad van 27 mei 2022, p. 17 ('verschroeiende maar uitmuntende woestijnkost')

---

Recensie door G ( e r a r d )   M ( a t h i j  s e n )
in Benedictijns Tijdschrift 2022/2

---
 

 
Recensie door D i r k H a n s s e n s  O S B in De Kovel 73, juni 2022, p. 108-109.
(in grote lijnen vergelijkbare tekst met de recensie van GM) 


latest changes here:     HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2022 V. Hunink

copyright statement  / contact