VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT
 

 

 


    MARCUS AURELIUS
Evenveel van jou als van mij
Correspondentie met Marcus Fronto


  vertaald en toegelicht door Vincent Hunink,
Athenaeum - Polak & Van Gennep
, Amsterdam 2019

 x 
ISBN 978 90 2531 0059, 280 blz;  EUR 17,50

Marcus Aurelius (121-180) is bekend als Romeinse keizer en als filosoof. Een verzameling Latijnse brieven uit zijn jeugdjaren is bewaard gebleven: de privécorrespondentie met zijn oudere leermeester in de retorica, Marcus Cornelius Fronto (ca. 100-167).

De opvallend persoonlijke brieven laten de jonge prins zien als een hartelijke, enthousiaste leerling. En Fronto is behalve leraar ook een oudere vriend, een vaderfiguur soms. Het contact verandert als Marcus keizer wordt, maar bloeit kort voor Fronto's dood weer op.

De brieven gaan over retorica en literatuur, maar de twee bespreken ook veel privézaken, zoals het wel en wee van hun kinderen, hun gezondheid, zomerdagen op het platteland… En ze schrijven vaak hoezeer ze elkaar missen en om elkaar geven. Een uniek en rijk tijdsdocument, onmisbaar voor bewonderaars van Marcus Aurelius.

Deze uitgave is uniek: nooit eerder werden de brieven tussen Marcus Aurelius en Fronto zo in enige moderne taal zo uitgegeven: alle brieven (niet een kleine bloemlezing) en op chronologische volgorde (dus niet op thema). Tevens zijn alle brieven uitvoerig toegelicht. Lange passages in de brieven die feitelijk ingelaste redevoeringen vormen zijn niet vertaald maar samengevat. Dit ter wille van de leesbaarheid. 

 FRAGMENTENVoor een PDF-voorproef met enkele brieven in de opmaak van het boek, klik hier.

NB Het bestand is beveiligd. Wilt u een fragment overnemen in een andere uitgave, neem dan contact op met de uitgever.


 

 

 RECENSIES


 


latest changes here: 7 maart 2019
 HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2019 V. Hunink

copyright statement  / contact