VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT
 


LUCIANUS
FILOSOFEN TE KOOP!

zz

tweetalige uitgave (Grieks-Nederlands)
vertaald door Vincent Hunink
uitgeverij Noordboek, Gorredijk 2024
ISBN  97894 64712025; pb. 94 p.
Lucianus, de befaamde Griekse satiricus uit de 2e eeuw, voert Zeus en Hermes op als slavenhandelaren. Vandaag hebben ze bekende filosofen in de aanbieding. Wie koopt Diogenes? Hij helpt je om te ontspullen, maar erg beleefd is hij niet. En wie neemt Socrates? Hij houdt meer van de ziel dan van het lichaam, dus zal hij je zoon heus met rust laten. Dan hebben we nog Pythagoras, die goddelijke filosoof die weigert om bonen te eten. En Chrysippus, een aanrader als je in logica verstrikt wilt raken. Of bied op Pyrrias, de filosoof die beweert dat niets werkelijk bestaat, waardoor hijzelf helaas ook tot niets in staat is. Speciale aanbieding: bij Heraclitus, de somberaar, krijgt je de altijd lachende Democritus cadeau. Een heerlijke satire waarin we de Griekse filosofen leren kennen.
 FRAGMENTZEUS

(1) (Tegen een dienaar) Zet jij even de bankjes goed en maak alles klaar voor de bezoekers. (Tegen een andere dienaar) En breng jij de modellen binnen en zet ze naast elkaar. Maar wel eerst even fatsoeneren, dat ze er netjes uitzien en zoveel mogelijk volk aantrekken. (Tegen Hermes) En jij, Hermes, doe je aankondiging en roep de mensen bij elkaar.

 

HERMES

Attentie, attentie! Alle kopers naar de verkoopplaats, iedereen veel geluk gewenst! Verkoop van allerhande filosofenlevens, voor elk wat wils! LUKT Contant afrekenen even niet? Geen probleem, stel een borg en betaal pas volgend jaar!

 

ZEUS

Nou, er komen er wel veel. Geen tijd verliezen nu, we moeten ze niet ophouden. Start van de verkoop!

 

HERMES

(2) Wie wilt u dat ik als eerste naar voren haal?

 

ZEUS

Doe die met die lange haren daar maar, die Ionir. Tjonge, wat een voorname verschijning!

 

HERMES

(Tegen een filosoof) H, jij daar, die van Pythagoras! Kom eens van dat podium en show jezelf aan het publiek.

 

ZEUS

Kondig hem maar aan.

 

HERMES

N te koop: het beste leven, het voornaamste. Wie schaft het aan? Wie wil mr dan mens zijn? En de harmonie van de kosmos kennen en herboren worden?

 

KLANT 1

Mmm, qua uiterlijk niet verkeerd. Maar wat is zijn specialiteit?

 

HERMES

Wiskunde, astronomie, geometrie, charlatanerie, muziek en oplichterij. Ziehier een eersteklas ziener.

 

KLANT 1

Mag ik hem een paar vragen stellen?

 

HERMES

Absoluut, ga gerust uw gang.

 

KLANT 1

(3) Waar kom je vandaan?

 

PYTHAGORAS

Van Samos ben ik.

 

KLANT 1

Waar ben je opgeleid?

 

PYTHAGORAS

In Egypteland, bij de wijzen aldaar.

 

KLANT 1

Vertel eens, als ik jou aanschaf, wat ga je me dan leren?

 

PYTHAGORAS

Awel, leren doe ik u niets, ik breng u zaken in herinnering.

 

KLANT 1

In herinnering, hoezo?

 

PYTHAGORAS

Eerst kuis ik uw ziel en maak haar rein, alle vuiligheid poets ik weg.

 

KLANT 1

Ok, stel ik ben helemaal schoon. Hoe gaat dat herinneren dan?

 

PYTHAGORAS

Vooraleerst door lang te stilzwijgen en niet te spreken. Geen woord, gedurende een vijftal jaren.

 

KLANT 1

Tja, beste man, dan is de zoon van Croesus beter als leerling! Want ik ben een kletskous, ik wil geen rol als standbeeld. Maar goed dan, wat komt er na die vijf jaar zwijgen?

 

PYTHAGORAS

Dan bekomt ge muzische alsook geometrische scholing.

 

KLANT 1

Geweldig, ik word dus eerst citerspeler en daarna pas wijs.

 

PYTHAGORAS

(#4) En tellen leert ge daarenboven.

 

KLANT 1

Nou, tellen kan ik al.

 

PYTHAGORAS

Hoe dan telt ge?

 

KLANT 1

Een, twee, drie, vier ...

 

PYTHAGORAS

Ha ha! Wat gij aanziet voor vier is tien en een volmaakte driehoek en onze eed.

 

KLANT 1

Goeiendag! Ik zweer het bij die grote eed van vier: nooit eerder hoorde ik zon goddelijke theorie. Nooit zoiets heiligs!

 

PYTHAGORAS

En aansluitend, waarde vriend, zult gij worden verwittigd aangaande aarde, lucht, water en vuur, inzake hunne krachten en hoe zij, gezien hun vorm, zich moveren.

 

KLANT 1

Eh, heeft vuur dan een vorm? En lucht? En water?

 

PYTHAGORAS

Zeker en vast! Vermits beweging niet kan zonder vorm of gestalte. En daarenboven zult gij leren dat God een getal is en geest en harmonie.

 

KLANT 1

Het is ongelofelijk!

 
RECENSIES


 latest changes here: 24 juni 2024

 


 

 

 

HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2024 V. Hunink

copyright statement  / contact