VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT
 


HET VERHAAL VAN APOLLONIUS

Historia Apollonii Regis Tyri

vertaling Vincent Hunink
Inleiding Diederik Burgersdijk

Verloren, Hilversum 2018

(Zenobia-reeks, nr. 5)

x

ISBN 978 90 8704 714 6; 128 blz. EUR 15,-x
x


 


 


 

 

 


 


 

Recensies en pers


 

'Het boekje heeft een spannend verhaal, al zijn er ongeloofwaardige elementen en is het plot onnodig complex. Het heeft eigenlijk alle elementen van een laatantieke soap en nu eens niet uit het Athene van Socrates. Leuk dat dit nu ook voor een groot groep belangstellenden in de literatuur van de oudheid te lezen is.'

uit de bespreking door K a r i n   d e   L e e u w  op  deleesclubvanalles.nl


Klik hier voor de volledige tekst


---


interview met D i e d e r i k   B u r g e r d i j k   in   T r o u w   25 juni 2018:


Klik hier voor de volledige tekst


---


uit de bespreking door T i n e   S c h e i j n e n in   H e r m e n e u s 90 (2018), 4, 222


'Het Latijn leest eenvoudig en dat vindt weerklank in de neutrale stijl die voor het Nederlands is gekozen. De vertaling is een vlotte page turner geworden die zijn doel om het verhaal van Apollonius meer ruchtbaarheid te geven bij hedendaagse lezers, best kan waarmaken.'

Klik hier voor de volledige tekst


---


zeer uitvoerige bespreking door J u l i e  V a n  P e l t  in  K l e i o  online recensies 2019,


klik voor voor de volledige tekst


 


latest changes here: 


HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2018 V. Hunink

copyright statement  / contact