VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT
 

 

 


  Een blijvend bezit

het mooiste uit de klassieke literatuur

samengesteld en ingeleid door
Emilia Menkveld en Vincent Hunink

x


Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam 2022
  375 p.
ISBN 978 90 253 1584 9
Zestig jaar uitgeverij Athenaeum- Polak & Van Gennep. Vijftig jaar Baskerville serie.
Reden voor een feestje.
Met een speciale bloemlezing van toppers uit de klassieke literatuur.

De literatuur van de klassieke oudheid bevat vele schatten.
Poëtisch, aangrijpend, dramatisch, beeldend, filosofisch: het is een mer à boire voor kenners en voor leken.
De overgeleverde teksten zijn voor een groot deel verzameld in de Baskerville Serie, sinds 1972 uitgebracht door Athenaeum―Polak & Van Gennep.
Ter gelegenheid van het jubileum van deze reeks én het zestigjarig bestaan van de uitgeverij verschijnt nu een bloemlezing van het mooiste uit de oudheid, met teksten van onder meer Ovidius, Homerus en Euripides.

Vertaler, redacteur en recensent Emilia Menkveld en vertaler en docent Vincent Hunink verzamelden de meest toonaangevende, de invloedrijkste, de indrukwekkendste passages en lichten die toe in deze gulle bloemlezing:
het mooiste van toen voor lezers van nu.

 Inleiding 7

1 Onheil (Homeros) 17
2 Verzoening (Homeros) 22
3 Strand (Homeros) 29
4 Eenoog (Homeros) 35
5 Herkenning (Homeros) 40
6 Afrodite (Homerische hymnen) 45
7 Werken (Hesiodos) 51
8 Verlangen (Sapfo) 56
9 Schild (Archilochos) 60
10 Droom (Aischylos) 63
11 Sporthelden (Pindaros) 66
12 Nieuwsgierigheid (Herodotos) 72
13 Mens (Sofokles) 80
14 Familiedrama (Euripides) 89
15 Pest (Thucydides) 97
16 Fantasie (Aristofanes) 102
17 Uitkering (Lysias) 112
18 Huurlingen (Xenofon) 119
19 Leermeester (Plato) 122
20 Executie (Plato) 129
21 Verhaallijn (Aristoteles) 136
22 Roeiriem (Apollonios van Rhodos) 140
23 Aanbidder (Theokritos) 146
24 Systeem (Polybios) 150
25 Alles (Lucretius) 156
26 Redenaar (Cicero) 162
27 Voordracht (Cicero) 170
28 Barbaren (Caesar) 175
29 Emoties (Catullus) 181
30 Italië (Vergilius) 185
31 Schimmen (Vergilius) 191
32 Parels (Horatius) 198
33 Reis (Horatius) 204
34 Vrede (Tibullus) 210
35 Gebouwen (Vitruvius) 214
36 Verandering (Ovidius) 219
37 Spiegelbeeld (Ovidius) 226
38 Alpen (Livius) 232
39 Kruis (Petronius) 240
40 Tijd (Seneca) 244
41 Slaven (Seneca) 252
42 Misbruik (Plinius Maior) 257
43 Geloof (Matteüs) 263
44 Rome (Juvenalis) 271
45 Grappen (Martialis) 278
46 Fallus (Priapea) 283
47 Vesuvius (Plinius Minor) 286
48 Brand (Tacitus) 292
49 Anekdotes (Suetonius) 299
50 Aanvaarding (Epictetus) 306
51 Introspectie (Marcus Aurelius) 312
52 Psyche (Apuleius) 318
53 Brand (2) (Cassius Dio) 322
54 Visioenen (Perpetua) 327
55 Lente (Pervigilium Veneris) 335
56 Broedermoord (Historia Augusta) 343
57 Keizershof (Ammianus Marcellinus) 348
58 Herrijzenis (Claudius Claudianus) 354
59 Boeken (Augustinus) 359
60 Gevangene (Boëthius) 364

Literatuurlijst 371

 

 

 Recensies

Bespreking online door D a a n   S t o f f e l s e n  op de site van Athenaeum boekhandel: klik hier  


 

 


latest changes here:     HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2022 V. Hunink

copyright statement  / contact