VincentHuninkHOME VERTALINGEN | ALLE PUBLICATIES | INDEX | CONTACT
 


AURELIUS AUGUSTINUS

De bijbel als spiegel
Speculum


x


bezorgd door Vincent Hunink en Joost van Neer

ingeleid door Paul van Geest,

Royal Jongbloed, Heerenveen 2018

ISBN 9789085202998; 365 pp.; EUR 19,95

 

Bijna veertig jaar lang heeft Augustinus (354-430) in het Noord-Afrikaanse Hippo Regius de geloofsgemeenschap als predikant gediend. Van heinde en verre kwamen mensen naar deze havenstad om zelf de woorden van de befaamde bisschop te beluisteren of zijn preken in opdracht van anderen op te tekenen.


Op het einde van zijn leven maakte Augustinus de balans op van zijn leven en werk. In dat kader waagde hij zich ook aan een gedurfd project: een forse bloemlezing uit de bijbel. In dit verzamelwerk, genaamd 'Speculum' (Spiegel), geeft Augustinus alle plaatsen uit de bijbel die volgens hem van direct praktisch belang zijn voor iedereen die een goed leven wil leiden. Zonder enig commentaar, behalve een enkel verbindend woord. Je krijgt dus puur 'de bijbel volgens Augustinus'.  Met daarin natuurlijk de te verwachten highlights uit Psalmen en profeten, evangeliŽn en apostolische brieven. Maar ook minder bekende passages. En het is minstens zo interessant te zien wat de grote kerkvader uit zijn bloemlezing weglaat.

Zo is Augustinus' selectie uit de bijbel een heel persoonlijk boek en boeiend tijdsdocument tegelijk. Maar het is ook een inspirerende keuze, die over alle grenzen van tijd, ruimte en cultuur direct kan spreken tot lezers van nu.

 

De opgenomen bijbelteksten zijn zoveel mogelijk weergegeven volgens de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV). Alleen op plaatsen waar Augustinus een duidelijk andere grondtekst voor zich had (vooral in bepaalde boeken van het Oude Testament) is de vertaling aangepast.


De Spiegel van Augustinus krijgt in het moderne Augustinus-onderzoek ten onrechte weinig aandacht en wordt door vertalers meestal terzijde geschoven. De nieuwe uitgave is dan ook de eerste ooit in het Nederlands. Hiervoor is een samenwerking aangegaan tussen medewerkers van het Augustijns Instituut Utrecht met het Nederlands Bijbel Genootschap. De uitgave verschijnt met medewerking van het NBG.


Voor de aanbiedingstekst, klik hier.


Het boek is sinds 6 maart 2018 leverbaar.

 


 

 De makers

 

.
Vlnr Joost van Neer, Vincent Hunink,Paul van Geest
 


 


 

Recensies


 

 

 


latest changes here: 


HOME VH / vincenthunink.nl

(c) 2018 V. Hunink

copyright statement  / contact